Rehabilitacja neurologiczna

W grupie pacjentów po urazach czaszkowo mózgowych, chorobach neurologicznych ( zespół Parkinsona, SM), urazach rdzenia kręgowego, porażenia połowiczego wykorzystuje metodę PNF której nadrzędnym celem jest osiągnięcie niezależności ruchowej, normalizacja napięcia mięśniowego, efektywna reedukacja wszelkich czynności dnia codziennego. W terapii usprawnianie odbywa się w indywidualnej pracy z fizjoterapeutą.